ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการติดตั้งเดินสายโทรศัพท์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
   

   

             วันที่ 8 ม.ค. 2563 ทีมงาน ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) ทำการติดตั้งเดินสายโทรศัพท์ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง 2562/63 สำนักเครื่องจักรกล เป็นวันที่ 2 ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  0.png0.png4.png1.png4.png1.png
  19 มกราคม 2563