ทีมงานตส. 2 ทำการติดตั้งโทรศัพท์ ณ ห้องช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง ฝ่าย ตส.2

  61179346 1315362168615301 809168552916418560 n
  61546639 1315361998615318 2290331889443012608 n
  61157171 1315362135281971 5212517828212555776 o

   

        วันที่ 4 ธ.ค. 2562 ทีมงานฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 ทำการติดตั้งโทรศัพท์ ณ ห้องช่างติดตั้งและซ่อมชำรุง อาคารฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  0.png0.png4.png1.png4.png1.png
  19 มกราคม 2563