ผยม.ทส.ร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png8.png4.png7.png8.png
  28 กันยายน 2563