ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

              วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนายศรายุทธ แซ่สิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณานำเสนอและชี้แจงโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมจำลอง ชั้น 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png7.png0.png5.png
  15 สิงหาคม 2563