ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO)

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

            วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO) โดยมีดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอัจฉรา ดาวัน หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png7.png0.png9.png
  15 สิงหาคม 2563