ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการ Unit School ในหัวข้อ เครื่องพิมพ์ในปัจจุบันและอนาคต

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

              วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อ “เครื่องพิมพ์ในปัจจุบันและอนาคต” โดยมีนายพิชิต ขุมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ มีคณะวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png7.png0.png9.png
  15 สิงหาคม 2563