ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดการบรรยายตามแผน Unit School เรื่อง ซื้อ-ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

      วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ดำเนินการจัดการบรรยายตามแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง ซื้อ-ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร นางรดา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับฟังการบรรยาย

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png4.png1.png7.png1.png1.png
  15 สิงหาคม 2563