ทำเนียบผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

   
  wutcharaดร.วัชระ เสือดี
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   

   

  downloadนางรดา รุจิณรงค์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
  downloadนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)

   

   
  downloadนายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
  ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
  downloadนางรดา รุจิณรงค์
  (รก.) ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  downloadนายราชพล หิรัญรักษ์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  downloadนางอัจฉรา ดาวัน
  (รก.) ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
  downloadน.ส.ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์
  (รก.) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   

   

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  ipv6 ready
  0.png0.png1.png6.png0.png9.png4.png
  29 มีนาคม 2563