ผอ.ทส. ร่วมประชุมเพื่อติดตามการบริหารจัดการจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมนรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563
ประชุมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือไวรัส โควิด-19 ในกรมชลประทาน (2 มีนาคม 2563)
การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายและแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน

  ผู้อำนวยการศูนย์


  wutchara

  ดร.วัชระ เสือดี
  ผอ.ทส.

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยได้นำระบบไฟฟ้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับหน้าห้องน้ำที่ตึก IEC ทั้ง 5 ชั้น

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  รอบรั้ว ศทส.

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  ipv6 ready
  0.png0.png2.png7.png0.png5.png4.png
  02 มิถุนายน 2563