ผู้บริหารกรมชลประทานร่วมงาน "วันชูชาติ " ปี 2564 เพื่อระลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู "บิดาแห่งชลกร"

  ผู้อำนวยการศูนย์


  wutchara

  ดร.วัชระ เสือดี
  ผอ.ทส.

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยได้นำระบบไฟฟ้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับหน้าห้องน้ำที่ตึก IEC ทั้ง 5 ชั้น

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 6/1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) คำสั่ง ศทส. ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

  รอบรั้ว ศทส.

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png6.png6.png5.png6.png4.png
  17 มกราคม 2564