ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference
งาน "วันชูชาติ " 4 มกราคม 2563 ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2 ม.ค. 2563 ผอ.ทส. พร้อมด้วยผชช.สส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

  ผู้อำนวยการศูนย์


  wutchara

  ดร.วัชระ เสือดี
  ผอ.ทส.

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยได้นำระบบไฟฟ้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับหน้าห้องน้ำที่ตึก IEC ทั้ง 5 ชั้น

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่ง ศทส. ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/4/2562 เรื่อง คณะทำงานติดตามและประเมินผลความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลกรมชลประทาน คำสั่ง ศทส. ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อมูลโครงกาาร เพื่อติดตามการดำเนินการและงบประมาณ (Cenproject ระยะ 2) (เพิ่มเติม) คำสั่ง ศทส. ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร คำสั่ง ศทส. ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อมูลโครงกาาร เพื่อติดตามการดำเนินการและงบประมาณ (Cenproject ระยะ 2)

  รอบรั้ว ศทส.

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  ipv6 ready
  0.png1.png0.png5.png7.png4.png
  27 กุมภาพันธ์ 2563