กิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19
ผอ.ทส.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายประพิศ จันทร์มา เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 34

  ผู้อำนวยการศูนย์


  wutchara

  ดร.วัชระ เสือดี
  ผอ.ทส.

  คำสั่ง/รายงานการประชุม

  คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่ง ศทส. ที่ 6/1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) คำสั่ง ศทส. ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

  รอบรั้ว ศทส.

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png7.png4.png3.png4.png4.png
  02 มีนาคม 2564