Fan Page ศูนย์เทคโนฯค้นหา

วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการแข่งโบว์ลิ่งสวัสดิการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผอ.ทส. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความผูกพัน “งานเกษียณอายุราชการบุคลากร ปี ๒๕๖๐” ภายใต้ชื่อ “งานหลักเพื่อ ICT งานนี้เพื่อ เธอ”

RidNetCallCenter

Save

Save

ประกาศ

ผู้บริหาร


weerawat
นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์

 ผอ.ทส.

Save

web60
prb60
risk ict2

download2
docAreaRid edit
voip2
pramal
PMQA

Plan1
Plan2
Plan3
Plan4

 

Save

ทำเนยบผบรหาร2